Denna hemsida är för personer som är intresserade av NET i Norden
Denna hemsida är för personer som är intresserade av NET i Norden

2. Användande av information

Hemsidan är en informations- och supporthemsida för patienter (eller deras anhöriga) som lever med neuroendokrina tumörer.  Observera att informationen som tillhandahålls på hemsidan inte är avsedd att ersätta professionell medicinsk rådgivning, kanske inte är tillämplig på ditt fall eller i ditt land, och kanske inte är fullständig.  Rådfråga alltid din läkare för medicinsk rådgivning eller om du har några frågor som rör ditt tillstånd.
Med undantag för vad som annars är tillåtet i denna paragraf, garanterar inte Ipsen eller representerar att din användning av material som visas på hemsidan, inte kommer att kränka rättigheter för tredje parter som inte ägs av eller är anslutna till Ipsen. Med undantag för vad som annars är tillåtet i denna paragraf, garanterar inte Ipsen eller representerar att din användning av material som visas på hemsidan inte kommer att kränka rättigheter för tredje parter som inte ägs av eller är anslutna till Ipsen.

Denna hemsida kan innehålla eller hänvisa till proprietär information, teknik, produkter, processer eller andra egendomsrättigheter till Ipsen och/eller andra parter. Ingen licens eller rätt till sådana varumärken, patent, affärshemligheter, teknologier, produkter, processer och andra egendomsrättigheter till Ipsen och/eller andra parter ges till eller tilldelas dig.

3. Ansvarsfriskrivning

Även om Ipsen gjort allt för att säkerställa att informationen på hemsidan är korrekt och aktuell, kan sådan information innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Ipsen förbehåller sig rätten att vid behov ändra, korrigera och/eller förbättra informationen utan föregående meddelande. Ipsen ger inga garantier eller upplysningar om noggrannheten av någon av uppgifterna och tar inget ansvar eller ansvarar för eventuella fel eller försummelser i innehållet på hemsidan.

ALLA UPPLYSNINGAR TILLHANDAHÅLLS “SOM DET ÄR.” IPSEN FÖRSÄKRAR INGEN GARANTIER OM FULLSTÄNDIGHET ELLER RIKTIGHET AV INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER DESS MÖJLIGA ANVÄNDARE. FÖLJAKTLIGEN FÖR INFORMATIONEN NOGGRANT UTVÄRDERAS AV ANVÄNDARNA FÖRE ANVÄNDNING. DU MÅSTE ANVÄNDA DENNA INFORMATION MED DIN EGEN DISKRETION OCH RISK. I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING GENOM LAG, NÅGOT ANNAT FÖRETAG INOM IPSEN-GRUPPEN, OCH NÅGON ANNAN PART INVOLVERAD I ATT SKAPA, PRODUCERA ELLER LEVERERA DENNA HEMSIDA TILL DIG, GER INTE GARANTIER ELLER TAR ANSVAR FÖR NÅGOT DIREKT, INCIDENTALT, FÖLJAKTIGT, INDIREKT ELLER BESTRAFFANDE SKADOR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, ANVÄNDNING ELLER INKAPACITET ATT ANVÄNDA DENNA HEMSIDA, ELLER NÅGOT FEL ELLER MISSAR I HEMSIDANS INNEHÅLL.

Ipsen påtar sig inget ansvar och ansvarar inte för några skador på eller virus som kan infektera din utrustning eller annan egendom på grund av din tillgång till eller användning av informationen.

4. Skydd av personuppgifter

a) Insamling av anonyma data

Inga personuppgifter relaterade till din identitet samlas in utan din vetskap. Emellertid, under användande av hemsidan samlas viss användardata automatiskt in:

  • Användarens IP-adress (den här adressen, som tillåter åtkomst till Internet, som tilldelas användarens dator av internetleverantören);
  • Adressen på hemsidan från vilken användaren är direkt ansluten till Ipsens hemsida;
  • Datum och tid för besökarens besök på hemsidan och de besökta sidorna.
  • Operativsystemet för användarens dator samt dess webbläsare;
  • “Cookies” (vilket gör det möjligt att se hur användaren besökt webbsidorna, den tid det tar och antalet).

Därför samlar Ipsen in anonyma användardata på denna hemsida (eller anonym information), såsom de sidor du besöker och de sökningar du gör. Dessa data är anonyma eftersom det inte under några omständigheter möjliggör personlig identifiering av användaren av hemsidan.

Vi använder den här anonyma informationen för att hjälpa oss att förbättra innehållet på våra webbplatser och få övergripande statistik över dina besök. Denna statistik kan utarbetas av tredje man, den senare är bunden av en sekretessplikt.

b) Användande av cookies

Cookies är små datafiler som placeras på din dator, smartphone eller annan enhet när du öppnar en hemsida, utan att riskera att skada dina enheter.

Du kan förhindra registrering av cookies genom att konfigurera din webbläsare för att varna dig innan du accepterar cookies, eller att alltid vägra cookies.

Sociala plugin-moduler eller delningsknappar på sociala medier kan, med ditt samtycke, finnas på vår hemsida så att du kan dela innehåll från vår hemsida på sociala medier, låta folk veta vad du har sett på den här hemsidan eller uttrycka din åsikt om hemsidans innehåll.

Den blotta närvaron av sociala plugin-program på en hemsida – oavsett om du är användare av sociala medier eller inte – kan leda till att cookies sparas på din hårddisk som spårar dina surfaktiviteter och identifierar dina intressen.

Vi har ingen kontroll över processen som används av sociala medier för att samla in information om ditt besök på vår webbplats.

Generering och användning av cookies från tredje part är föremål för deras egen integritetspolicy.
Innan vi bestämmer oss för att använda dessa sociala plugin-moduler eller program, föreslår vi att du läser policyns uttalanden från tredje part för att förstå hur de använder sådana cookies, inklusive för reklamändamål, och vilken typ av webbinformation som kan hämtas via dedikerade plug-ins. Dessa sekretesspolicyer ska göra det möjligt för dig att fatta beslut om sociala medier, inklusive sekretessinställningar för varje konto du har i dessa program.

Ditt uttryckliga samtycke till cookies begärdes vid första användningen av hemsidan. Dessutom har du rätt att få tillgång till, ändra och ta bort dina personuppgifter som delges med hjälp av cookies. Om så önskas kan du vägra att ha cookies lagrade på din dator genom att justera sekretessinställningarna i din webbläsare (se nedan). Du kan ändra det alternativet när som helst.

Ipsen sparar de samlade personuppgifterna (cookie-informationen) under tretton månader. För att analysera dina preferenser och med förbehåll för ditt samtycke, kan webbsökare inkluderas av tredje part i några av våra artiklar och meddelanden för att identifiera sidorna som visas, registrera visningsfrekvens och antalet besökare, analysera trafikmönster och generera statistik för det mest populära innehållet.

Slutligen, finns ljud och videoinspelningar, podcasts, webbsändningar tillgängliga via tjänster från tredje part. Under dina möjliga besök och med förbehåll för ditt samtycke kan dessa tredje parter ange cookies på hårddisken för att hjälpa oss att identifiera det populäraste innehållet.

Ytterligare information om cookies kan erhållas på http://www.allaboutcookies.org

c) Behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas för Ipsens legitima intressen.

När du skriver till oss via vår hemsida kan du vara skyldig att ange vissa personuppgifter. Dessa personuppgifter behandlas och sparas i högst tre år uteslutande med syftet att kunna kommunicera med dig. Inga uppgifter lämnas till tredje part utan ditt föregående godkännande.

Enligt bestämmelserna i gällande lag kan du begära uppgifter om personlig information som vi sparar om dig. En avgift som inte får överstiga reproduktionskostnaden för den begärda informationen kan komma att betalas. Om du vill ha en kopia av den information som finns om dig, skriv till redaktören av den här webbplatsen eller maila oss på contact.web@ipsen.com. Om du tror att någon information vi sparat om dig är inkorrekt eller ofullständig, vänligen skriv till oss med kontaktuppgifterna ovan så snart som möjligt. Vi kommer omedelbart att korrigera information som visat sig vara felaktig. Du har också rätt att begära att makulering av de personuppgifter som vi sparat om dig eller motsätter dig, av legitima skäl, behandlingen av din personliga information genom att skriva till oss med kontaktuppgifterna ovan.

d) Säkerhet

För att skydda personlig information som du avslöjar. använder Ipsen säkerhetsteknik. Internet är dock ett öppet nätverk, så Ipsen kan inte garantera att tredje part inte kan avlyssna eller vidarebefordra sådan personlig information. Ipsen ska inte hållas ansvarig i detta avseende.

Ipsen garanterar inte att de hemsidor som är kopplade till hemsidan har samma skyddsåtgärder för personuppgifter som de som anges i dessa allmänna villkor.
Du bör därför se till att sådant skydd finns om du avger personuppgifter på dessa hemsidor.

5. Överträdelse av villkoren

Om Ipsen blir medveten om att du har överträtt något av villkoren i det här dokumentet, kan det omedelbart vidta korrigerande åtgärder, inklusive att förhindra användaren att använda hemsidan, när som helst och utan föregående meddelande.

Om Ipsen har påverkats eller skadats av din överträdelse kan det, efter eget gottfinnande, försöka ersätta skador från dig.

6. Revideringar

Ipsen kan när som helst ändra de här användarvillkoren genom att uppdatera det här inlägget och meddela användaren med tillräckliga medel (till exempel ett e-postmeddelande eller ett popup-fönster på hemsidan, genom vilket du kommer att bli ombedd att ge ditt samtycke till den ändrade versionen). De reviderade villkoren träder i kraft inom 30 kalenderdagar efter en sådan uppdatering. Om du inte håller med de nya användarvillkoren, bör du ange det genom den mekanism som tillhandahålls av relevant e-post eller pop-up, och sluta besöka och använda hemsidan. Du bör regelbundet besöka den här sidan för att se över de nuvarande användarvillkoren som du är bunden av.

Ipsen förbehåller sig rätten att upphöra med denna hemsida när som helst utan ansvar för dig eller någon annan.

Du kommer att få förhandsmeddelande om ett sådant avbrott.

7. Immateriella rättigheter

Innehållet på denna hemsida är fullt skyddat av gällande immateriella rättigheter. Allt material som finns på denna hemsida får inte reproduceras, visas eller vidare användas på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Ipsen.

8. Uppdelning

Ogiltigheten eller oförenligheten av någon bestämmelse i dessa villkor ska inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon annan bestämmelse, som ska förbli i full kraft och effekt, utom då ogiltigheten eller oförenligheten avser en väsentlig del av dessa villkor.

9. Gällande lagar

Dessa användarvillkor och din användning av hemsidan regleras av svenska lagar, med undantag av bestämmelserna i internationell privaträtt.

10. Tvistlösning

Tvister som inte kan lösas av parterna kommer att överlämnas till domstol i Sverige.

Senast uppdaterad den 20 mars 2018

Find out more about NETs

Learn about NETs

Om NET

Information om NET som utgår från tunntarmen, bukspottkörteln eller lungorna samt symtom på NET

Läs om NET
Diagnosis & Testing

Diagnostisera NET

Information om hur NET diagnostiseras och följs upp, vilka prover och undersökningar som görs

Diagnostisera NET
Treating NETs

Behandling av NET

Information om de olika behandlingsalternativen vid NET: operation, strålbehandling samt medicinsk behandling.

Behandling av NET
Vi använder oss av cookies för att säkerställa att du får det bästa utbytet av vår hemsida. Klicka här för mer information.
Ipsen
Denna hemsida har utvecklats av Ipsen i samarbete med patienter som lever med NET och sjukvårdspersonal som dagligen träffar patienter med NET. Ipsen vill rikta sitt varma tack till alla som bidragit med djup kunskap,  värdefulla insikter och personliga berättelser. Besök www.ipsennordic.com för mer information om oss. Hemsidans design och utveckling är producerad av Kanga Health Ltd.