Denna hemsida är för personer som är intresserade av NET i Norden
Denna hemsida är för personer som är intresserade av NET i Norden

Somatostatinanaloger

Symtomen på karcinoidsyndrom behandlas i första hand med en somatostatinanalog för att minska diarré och hudrodnad (flush). Injektionen ges en gång i månaden, ofta av en sjuksköterska, men alternativ finns så att du även kan ta den själv eller med hjälp av en anhörig.

Interferonbehandling

Interferon kan användas för att behandla symtom av neuroendokrina tumörer (NET) då en somatostatinanalog inte räcker till, och kan också öka  kontrollen på tumörens tillväxt. Den ges som en injektion under huden, oftast 1 gång per vecka. Injektionerna kan antingen ges av en sjuksköterska eller i hemmet av patienten själv eller anhörig.

Serotoninhämmare

En nyligen godkänd behandling som ges till patienter med karcionid syndrom som inte fått tillräcklig effekt på diarréer av somatostatinanalogbehandling. Serotoninhämmaren ges i kombination med somatostatinanalogen och verkar genom att hämma produktionen av serotonin, det hormon som oftast ger symtom vid karcinoid syndrom vid NET i tunntarmen. Behandlingen ges i tablettform tre gånger dagligen.

Prof. Kjell Öberg berättar om symtomlindrande behandling

01:11

Om du som patient med karcinoid syndrom fortfarande lider av besvärande diarréer trots högsta godkända dos av somatostatinanalog finns det behandling för detta. Prata med din läkare eller din kontaktsjuksköterska om vad det finns för möjligheter.

Som patient med karcinoid syndrom ska du inte acceptera att bli bunden till ditt hem på grund av okontrollerade diarréer. Det är viktigt att du antecknar varje gång du får en diarré över en längre tid så att du kan göra en noggrann beskrivning av dina besvär vid ditt läkarbesök. Det är lätt att glömma om dina besvär går upp och ner mellan läkarbesöken.

Det finns ett hjälpmedel att ladda ner under Praktiska tips och verktyg på hemsidan som hjälper dig att hålla koll på dina symtom vid karcinoid syndrom och tunntarmsNET. Applikationen heter “Symtomkollen” och är väldigt användarvänlig.

Gå till Praktiska tips och verktyg på den här hemsidan för olika sätt att hantera symtom på karcinoidsyndrom, såsom att undvika vissa typer av livsmedel för att minska symtom som diarré och hudrodnad (flush) samt tips på om hur du kan minska stress.

Dela:

Betygsätt detta innehåll

No votes yet.
Please wait...

Hittar mer information om NET

FAQs by experts

Vanliga frågor om NET

Har du en fråga om NET? Se om den har besvarats av en av våra NET- experter

Vanliga frågor

NET patient support groups

Patientföreningar inom NET

Patientföreningar för personer som lever med NET kan ofta ge dig både socialt och emotionellt stöd

Hitta en patientförening

Find support services in your area

Hitta en NET-klinik

Visa en lista med kliniker och sjukhus som är experter på NET i Europa

Hitta en NET-klinik

Vi använder oss av cookies för att säkerställa att du får det bästa utbytet av vår hemsida. Klicka här för mer information.
Ipsen
Denna hemsida har utvecklats av Ipsen i samarbete med patienter som lever med NET och sjukvårdspersonal som dagligen träffar patienter med NET. Ipsen vill rikta sitt varma tack till alla som bidragit med djup kunskap,  värdefulla insikter och personliga berättelser. Besök www.ipsennordic.com för mer information om oss. Hemsidans design och utveckling är producerad av Kanga Health Ltd.