Denna hemsida är för personer som är intresserade av NET i Norden
Denna hemsida är för personer som är intresserade av NET i Norden

Radiofrekvensablation (mikrovågsbehandling)

Prof. Anders Sundin förklarar RF-behandling

01:27

Radiofrekvensablation (RF-behandling) kan användas hos vissa patienter med NET som har enstaka sekundära tumörer (metastaser) som har spridit sig till levern, inte fler än fyra till sex levermetastaser, men det kan bero lite från klinik till klinik.

Med hjälp av ultraljud kan man vägleda in en nål (prob) in i metastasen som avger mikrovågor, en medelhög strömstyrka. Mikrovågorna avges från spetsen av nålen och levermetastasen “kokas sönder” av den höga värmen som därmed förstör tumören.

Prof. Per Hellman förklarar hur radiofrekvens- och mikrovågsbehandling går till

02:48

Radiofrekvens- eller mikrovågsbehandling är en ganska skonsam metod. Vid ett och samma tillfälle kan patienten bli av med en eller flera levermetastaser.

Medan patienten är sövd, för radiologen in en nål in i levermetastasen med hjälp av ett ultraljud som vägledning. Till nålen kopplas radiofrekvensström eller mikrovågor, värmen från spetsen av nålen bränner sönder tumören med hjälp av värmen.

Efter ingreppet görs kontroll med hjälp av ett ultraljud då man ser att blodcirkulationen är helt borta från området och att tumören är helt förstörd.

Redan nästa dag kan man få gå hem.

Radioembolisering

Radioembolisering är en typ av inre strålbehandling som är begränsad bara till levern. I vissa situationer då patienten har en kraftig spridning av metastaser till levern. Då behandlas levertumörerna genom att man kan gå in med en plastslang (kateter) in i leverartären och styra plastslangen till antingen höger eller vänster leverartär beroende på vilken del av levern det finns mest tumörsjukdom.

Via plastslangen kan man injicera små små runda mikrosfärer (bollar). De är laddade med radioaktivitet (ytrium 90). De små mikrosfärerna går in i de små blodkärl som försörjer tumören med näring och fastnar i tumörerna och ger en inre strålbehandling till tumörerna.

Möjligheten att kunna ge denna typ av behandling är att huvuddelen av blodet som kommer till levern är inte via pulsådern via artären utan via den så kallade porta venen där blodet som kommer från tarmarna och mjälten går ihop och det står för huvuddelen av leverns blodförsörjning. Det är det som gör det möjligt att kunna blockera leverartärerna med den här typen av mikrosfärer.

När man gjort behandling av ena leverartären kan man efter en tids väntan, göra om behandlingen och gå in via den andra leverartären.

Dela:

Betygsätt detta innehåll

No votes yet.
Please wait...

Hittar mer information om NET

FAQs by experts

Vanliga frågor om NET

Har du en fråga om NET? Se om den har besvarats av en av våra NET- experter

Vanliga frågor

NET patient support groups

Patientföreningar inom NET

Patientföreningar för personer som lever med NET kan ofta ge dig både socialt och emotionellt stöd

Hitta en patientförening

Find support services in your area

Hitta en NET-klinik

Visa en lista med kliniker och sjukhus som är experter på NET i Europa

Hitta en NET-klinik

Vi använder oss av cookies för att säkerställa att du får det bästa utbytet av vår hemsida. Klicka här för mer information.
Ipsen
Denna hemsida har utvecklats av Ipsen i samarbete med patienter som lever med NET och sjukvårdspersonal som dagligen träffar patienter med NET. Ipsen vill rikta sitt varma tack till alla som bidragit med djup kunskap,  värdefulla insikter och personliga berättelser. Besök www.ipsennordic.com för mer information om oss. Hemsidans design och utveckling är producerad av Kanga Health Ltd.