Denna hemsida är för personer som är intresserade av NET i Norden
Denna hemsida är för personer som är intresserade av NET i Norden

Hur utförs kliniska studier?

Kliniska studier är en viktig metod för att testa nya diagnostikmetoder och behandlingar av NET och andra sjukdomar för att säkerställa att de inte bara fungerar bra, utan även kan ges till patienter på ett säkert sätt.

Kliniska studier genomförs i fyra faser och börjar vanligtvis med att man testar en behandling på en liten grupp friska personer eller patienter innan man ser om den fungerar på den grupp patienter den är avsedd för.

Kliniska studier på människor utförs först efter flera års rigorösa studier i laboratorier och på djur. Först efter godkännande från tillsynsmyndigheter som det europeiska läkemedelsverket får läkemedel prövas i studier på människor och då börjar man med fas 1 studier.

Faser i kliniska studier

Hur kan jag delta i kliniska studier?

Personer deltar i kliniska studier av många skäl, från att de helt enkelt vill hjälpa andra och bidra till att öka den medicinska kunskapen till att eventuellt få den senaste behandlingen för en sjukdom. Att vara med i kliniska studier är ofta ett sätt att få ta del av de senaste behandlingarna och metoderna innan de blir allmänt tillgängliga, vilket kan ta tid.

Om du vill delta i en klinisk studie, prata med din läkare eftersom han eller hon kan berätta för dig om det finns en pågående studie som passar just för dig.

Specialistläkaren eller någon i ditt multidisciplinära team kan också berätta exakt vad det innebär att delta i en klinisk studie för att säkerställa att du till fullo förstår vad som sker om du samtycker till att delta.

Din patientförening kanske också kan ge dig information om var de kliniska studierna av NET utförs i din närhet.

Dela:

Betygsätt detta innehåll

No votes yet.
Please wait...

Hittar mer information om NET

FAQs by experts

Vanliga frågor om NET

Har du en fråga om NET? Se om den har besvarats av en av våra NET- experter

Vanliga frågor

NET patient support groups

Patientföreningar inom NET

Patientföreningar för personer som lever med NET kan ofta ge dig både socialt och emotionellt stöd

Hitta en patientförening

Leva med NET

Information om emotionella, fysiska och sociala utmaningar av att leva med NET

Leva med NET

Vi använder oss av cookies för att säkerställa att du får det bästa utbytet av vår hemsida. Klicka här för mer information.
Ipsen
Denna hemsida har utvecklats av Ipsen i samarbete med patienter som lever med NET och sjukvårdspersonal som dagligen träffar patienter med NET. Ipsen vill rikta sitt varma tack till alla som bidragit med djup kunskap,  värdefulla insikter och personliga berättelser. Besök www.ipsennordic.com för mer information om oss. Hemsidans design och utveckling är producerad av Kanga Health Ltd.