Denna hemsida är för personer som är intresserade av NET i Norden
Denna hemsida är för personer som är intresserade av NET i Norden

Christine ger råd inför ett uppföljningsbesök hos läkaren

Christine berättar om ett uppföljningsbesök

00:42

”Det är väldigt viktigt att man förbereder sig och skriver upp på en lapp lite stödord som man tar med sig”.

Ultraljud

Ultraljud använder ljudvågor med hög frekvens, som människor inte kan höra, för att skapa en bild av insidan av kroppen. Dessa undersökningar är helt smärtfria. Under ett ultraljud förs dessa ljudvågor genom kroppsvävnaderna med ett instrument utanför kroppen. Denna information visas därefter på en datorskärm.

shutterstock_291654068

Dessa undersökningar utförs ofta på röntgenavdelningen på ett sjukhus. Två typer av ultraljud som kan användas för att diagnostisera NET inkluderar:

  • Ultraljud av buken – kan användas för att undersöka organ i buken. De kan t.ex. enkelt upptäcka NET och sekundära tumörer (metastaser) i levern. Ultraljud av buken har dock begränsningar när det gäller att upptäcka mycket små tumörer. Ultraljud av buken används också ofta för att undersöka gravida kvinnor.
  • Endoskopiskt ultraljud – kan upptäcka mindre tumörer som kanske inte är helt synliga på ett ultraljud av buken. Dessa typer av ultraljud utförs vanligtvis under bedövning och innebär att man tittar i matsmältningssystemet med ett endoskop. Ultraljudsendoskopet förs vanligtvis in i matsmältningssystemet via anus. En biopsi kan också tas under det endoskopiska ultraljudet.

Datortomografi (DT)

Datortomografi (DT eller i dagligt tal CT, en förkortning på engelskans Computed tomography) och MR är två av de viktigaste bildteknikerna för att diagnostisera NET. Båda dessa tekniker kan användas för att fastställa tumörens position och storlek.

En DT-scanner är en särskild typ av röntgenapparat som använder strålning för att skapa en tredimensionell bild av insidan av kroppen. DT-undersökningen utförs vanligtvis av en radiolog. Regelbundna DT-undersökningar är användbara för att ta reda på mer om hur snabbt tumören växer och hur din NET svarar på behandling.

Innan DT-undersökningen kan du få en injektion eller få dricka en vätska som innehåller ett kontrastmedel eller färg som ses på bilderna. Kontrastmedlet kan markera specifika områden i kroppen och ger en tydligare bild på resultatet.

Under undersökningen behöver du ligga mycket stilla i 10 till 20 minuter när DT-scannern passerar över dig. Till skillnad från en MR-apparat omsluter inte DT-scannern hela kroppen. Det kan därför kännas mer bekvämt för personer som lider av cellskräck (klaustrofobi).

Magnetisk resonanstomografi (MR)

MR är en typ av undersökning som använder kraftiga magnetiska fält och pulsar av radiovågsenergi för att skapa tvärsnittsbilder av organ, vävnader, skelett och blodkärl. En dator omvandlar bilderna till tredimensionella bilder. En MR-undersökning kan användas om ett ultraljud eller en DT-undersökning inte ger läkaren tillräckligt med information för att ställa en diagnos.

Precis som vid en DT-undersökning måste du ligga mycket stilla. Undersökningen kan ta längre tid (allt mellan 30 minuter till 1 timme) och du ligger inne i maskinen medan den undersöker kroppen.

En radiolog tittar därefter på bilderna för att fastställa skillnaden mellan normal och sjuk vävnad. Om en tumör identifieras på detta sätt kan ytterligare tester behövas för att fastställa typen av NET. Radiologen kan diskutera de första resultaten av MR-undersökningen med dig direkt efter undersökningen. Det fullständiga resultatet får din läkare vanligtvis några dagar senare.

shutterstock_331896419

Eftersom MR-undersökningar är baserade på magnetiska fält och inte röntgenstrålar är de relativt ofarliga. Det finns vissa förberedelser och försiktighetsåtgärder som läkaren informerar dig om före undersökningen. Du måste t.ex. ta bort alla metallföremål. Du får hörlurar för att blockera ljudet från maskinen eftersom den kan vara ganska bullrig.

Ekokardiografi

Ekokardiografi är en bildundersökning som använder ultraljud för att skapa rörliga bilder av hjärtat och blodflödet genom hjärtats klaffar och strukturer.

Vissa typer av NET som är förknippade med karcinoidsyndrom frisätter hormoner som kallas serotonin och takykininer i blodcirkulationen. Dessa hormoner kan transporteras till hjärtat och påverka hjärtklaffarna.

Om du har fått diagnosen karcinoidsyndrom kan specialistläkaren ta en ekokardiografi för att undersöka hjärtat och/eller ett blodprov som kallas NT proBNP, som används för att upptäcka och bedöma risken för hjärtsvikt.

Ekokardiografisonden placeras på bröstkorgen och bilder tas genom bröstkorgsväggen (transtorakal ekokardiografi).

Beroende på resultaten av ekokardiografin kan du behöva genomgå ytterligare undersökningar, såsom transesofageal ekokardiografi eller MR-undersökning av hjärtat.

Se avsnittet Praktiska tips för mer råd om förberedelse för bildundersökningar.

Tips att tänka på innan en undersökning

Christine berättar om röntgenundersökning

Christine berättar om röntgenundersökning

01:01

”De är så rara på röntgen, man brukar få lyssna på musik eller radio i lurar och de är väldigt duktiga på att ge information innan”.

Dela:

Betygsätt detta innehåll

No votes yet.
Please wait...

Hittar mer information om NET

Learn about NETs

Om NET

Information om NET som utgår från tunntarmen, bukspottkörteln eller lungorna samt symtom på NET

Läs om NET
Treating NETs

Behandling av NET

Information om de olika behandlingsalternativen vid NET: operation, strålbehandling samt medicinsk behandling.

Behandling av NET
FAQs by experts

Vanliga frågor om NET

Har du en fråga om NET? Se om den har besvarats av en av våra NET- experter

Vanliga frågor

Vi använder oss av cookies för att säkerställa att du får det bästa utbytet av vår hemsida. Klicka här för mer information.
Ipsen
Denna hemsida har utvecklats av Ipsen i samarbete med patienter som lever med NET och sjukvårdspersonal som dagligen träffar patienter med NET. Ipsen vill rikta sitt varma tack till alla som bidragit med djup kunskap,  värdefulla insikter och personliga berättelser. Besök www.ipsennordic.com för mer information om oss. Hemsidans design och utveckling är producerad av Kanga Health Ltd.