Denna hemsida är för personer som är intresserade av NET i Norden
Denna hemsida är för personer som är intresserade av NET i Norden

Information som behövs för att diagnosticera NET

Undersökningarna som kan göras visas i tabellen nedan

Sjukdomshistoria (anamnes) Din personliga och familjens sjukdomshistoria
Biopsi Finnålsbiopsi
Tumörmarkörprover Blod- och urinprover
Bilddiagnostik Ultraljud
Datortomografi (DT)
Endoskopi i matsmältningssystemet och endoskopiskt ultraljud
Magnetisk resonanstomografi (MR)
Ekokardiografi
Scintigrafi Oktreotidscintigrafi/ eller oktreotid scintigrafi eller somatostatinreceptorscintigrafi
MIBG-scintigrafi
Skelettundersökning (skelettscintigrafi)
Positronemissionstomografi (PET) (kan kombinseras med CT eller MR)
Andra prover Bronkoskopi
Lungfunktionstester

Utförlig sjukdomshistoria och läkarundersökning

Innan de olika undersökningarna för NET påbörjas kommer läkaren sannolikt att ställa frågor om din sjukdomshistoria (anamnes).

shutterstock_130170572

Sjukdomshistorian innehåller information om aktuella symtom, riskfaktorer och de medicinska sjukdomar och problem du har haft tidigare. Dina nära släktingars sjukdomshistoria kan också hjälpa läkaren att diagnostisera neuroendokrin tumörsjukdom och ifall det kan tänkas ligga en ärftlighet bakom.

När läkaren tar sjukdomshistoria kan han/hon ställa frågor om:

  • Någon annan i din familj har eller har haft cancer eller liknande problem.
  • Sjukdomar som multipel endokrin neoplasi (MEN) och Von Hippel-Lindaus syndrom (VHL), vilka är sällsynta genetiska sjukdomar som leder till utveckling av flera tumörer, i familjen.
  • Dina tecken och symtom på NET.

En läkarundersökning innebär att läkaren undersöker om det finns tecken på NET och eventuella områden med smärta, ömhet eller knölar.

Biopsi

Om läkaren misstänker NET kan han/hon ta ett vävnadsprov från den misstänkta tumören i kroppen. Detta sker vanligtvis med en metod som kallas ”finnålsbiopsi” och innebär att en tunn nål förs in i kroppen för att ta ut vävnaden. Det liknar en blodprovstagning.

Innan biopsin får du lokalbedövning för att bedöva biopsistället. Provet utvärderas därefter av en patolog som analyserar det i mikroskop för att bekräfta förekomst av tumören och beskriva dess egenskaper.

Patologen kan utifrån vävnadsprovet sedan räkna hur många celler som är i delning och på det viset få fram ett proliferationsindex, ett så kallat ”Ki-67”.

Ki-67  indikerar hur snabbt cellerna delar sig (prolifererar). Ett proliferationsindex mindre än 2 % (Ki-67 < 2 %) innebär att tumören växer mycket långsamt, med ett index större än 10 % (Ki-67 > 10 %) tyder på att tumören har en snabbare tillväxthastighet.

Kom ihåg att även om Ki-index visar att tumören har en snabbare tillväxt än normalt, växer NET relativt långsamt och många faktorer krävs för att fastställa den sannolika prognosen. Läkaren kan använda detta index för att fastställa vilken behandling som krävs och upprepar biopsin regelbundet för att kontrollera effekterna av de olika behandlingar för NET som du kan få.

Läs Håll koll på din medicinska vård. Här kan du ladda ned en kopia av Leva med NETs ”Medicinsk information och behandlingsöversikt”, antingen som en wordfil som du kan redigera eller som en pdf-fil som inte går att redigera.

Visa de källor som har använts för att ta fram innehållet i detta avsnitt >

Läs om tumörmarkörer >

Dela:

Betygsätt detta innehåll

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Hitta mer information om NET

Learn about NETs

Om NET

Information om NET som utgår från tunntarmen, bukspottkörteln eller lungorna samt symtom på NET

Läs om NET
Treating NETs

Behandling av NET

Information om de olika behandlingsalternativen vid NET: operation, strålbehandling samt medicinsk behandling.

Behandling av NET
FAQs by experts

Vanliga frågor om NET

Har du en fråga om NET? Se om den har besvarats av en av våra NET- experter

Vanliga frågor

Vi använder oss av cookies för att säkerställa att du får det bästa utbytet av vår hemsida. Klicka här för mer information.
Ipsen
Denna hemsida har utvecklats av Ipsen i samarbete med patienter som lever med NET och sjukvårdspersonal som dagligen träffar patienter med NET. Ipsen vill rikta sitt varma tack till alla som bidragit med djup kunskap,  värdefulla insikter och personliga berättelser. Besök www.ipsennordic.com för mer information om oss. Hemsidans design och utveckling är producerad av Kanga Health Ltd.