Denna hemsida är för personer som är intresserade av NET i Norden
Denna hemsida är för personer som är intresserade av NET i Norden

Blodprover

Prof. Kjell Öberg berättar om olika tumörmarkörer

04:15

Blodprov tas för en mängd tester. Olika markörer för NET som kan mätas i blod:

  • Kromogranin A (CgA) – den viktigaste cirkulerande allmänna tumörmarkören för NET. I blodprover är halterna av CgA högre än normalt hos 60 till 80 % av funktionella och icke-funktionella NET i tunntarmen och bukspottkörteln.
  • Halterna av andra tumörmarkörer som frisätts av funktionella och hormonproducerande NET i blodet testas också. Dessa markörer är hormoner och peptider, såsom somatostatin, pankreatisk polypeptid, insulin, gastrin, glukagon, neurotensin och vasointestinal peptid (VIP).

Andra blodprover vid misstanke om NET som tas är:

  • Fullständig blodstatus (FBC)
  • Njurfunktionstester (urea och elektrolyter)
  • Leverfunktionstester
  • Sköldkörtelfunktionsprover
  • Hypofyshormonscreening, mätning av hormoner som adrenokortikotropiskt hormon (ACTH), prolaktin, tillväxthormon (GH) och kortisol
  • Tester av halter av serumkalcium och parathormon, för alla patienter med NET i bukspottkörteln, som ett screeningtest for MEN-1-syndrom

Urinprover

5-HIAA tas vanligtvis som ett dyngsurinprov (24 timmar) som mäter halten av 5-hydroxyindolättiksyra (5-HIAA) i kroppen. 5-HIAA är en substans som bryts ned (metaboliseras) i kroppen från serotonin av en aminosyra som kallas tryptofan.

En hög halt av 5-HIAA i ett dygnsurinprov bekräftar sannolikt en persons symtom, såsom hudrodnad eller flush (framför allt i ansiktet) och diarré, som beror på karcinoidsyndrom. Idag kan även 5-HIAA tas i ett blodprov på vissa NET – center och det är på gång på de flesta NET – center i Sverige. Med detta prov upptäcker man inte andra typer av tumörer, såsom NET i lungorna eftersom de inte producerar 5-HIAA. Om man misstänker annan typ av NET kan olika former av bilddiagnostik användas för att identifiera misstanke om till exempel NET i lungorna.

För 5-HIAA provet blir du vanligtvis ombedd att undvika vissa livsmedel före undersökningen och ett dygn (24 timmar) under provtagningen eftersom de innehåller substanser som artificiellt kan öka halterna av 5-HIAA och således ge ett falskt positivt resultat. Livsmedel som choklad, oliver, bananer, ananas och dess juice; alla tomatprodukter, plommon, aubergine, avokado, kiwi, valnötter, paranötter, cashewnötter, te, kaffe och alkohol bör undvikas under undersökningstiden. Din läkare eller kontaktsjuksköterska bör kunna råda dig om detta och ge dig en lista.

Katekolaminer är ett samlingsbegrepp för hormonerna adrenalin, noradrenalin och dopamin. Höga halter av katekolaminer eller deras metaboliter i urin eller blod kan indikera förekomst av NET. Katekolaminer eller deras metaboliter mäts vanligtvis i ett dygnsurinprov.

Vad händer när man söker för NET på vårdcentralen?

Lena ger råd inför ett uppföljningsbesök hos läkaren

Lena berättar om hur hon förbereder sig inför ett läkarbesök

01:46

 Jag läser faktiskt min journal innan jag går dit. Men jag försöker att inte lägga så mycket vikt vid det, utan jag har läst den och sen får faktiskt läkaren berätta, hur det är just då.”

Dela:

Betygsätt detta innehåll

No votes yet.
Please wait...

Hittar mer information om NET

Learn about NETs

Om NET

Information om NET som utgår från tunntarmen, bukspottkörteln eller lungorna samt symtom på NET

Läs om NET
Treating NETs

Behandling av NET

Information om de olika behandlingsalternativen vid NET: operation, strålbehandling samt medicinsk behandling.

Behandling av NET
FAQs by experts

Vanliga frågor om NET

Har du en fråga om NET? Se om den har besvarats av en av våra NET- experter

Vanliga frågor

Vi använder oss av cookies för att säkerställa att du får det bästa utbytet av vår hemsida. Klicka här för mer information.
Ipsen
Denna hemsida har utvecklats av Ipsen i samarbete med patienter som lever med NET och sjukvårdspersonal som dagligen träffar patienter med NET. Ipsen vill rikta sitt varma tack till alla som bidragit med djup kunskap,  värdefulla insikter och personliga berättelser. Besök www.ipsennordic.com för mer information om oss. Hemsidans design och utveckling är producerad av Kanga Health Ltd.