Denna hemsida är för personer som är intresserade av NET i Norden
Denna hemsida är för personer som är intresserade av NET i Norden

Områden i kroppen där NET kan uppstå

Diagrammet visar var neuroendokrina tumörer (NET), kan uppstå i kroppen

NET i tunntarmen

NET i tunntarmen är den vanligaste typen av NET (kallades tidigare karcinoidtumörer). NET kan också utvecklas i blindtarmen, magsäcken, matstrupen, tjocktarmen och ändtarmen.

NET som uppstår i tunntarman eller bukspottkörteln är ibland grupperade tillsammans och kallas gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer eller bara GEP-NET.

NET i bukspottkörteln

NET i bukspottkörteln delas in i funktionell eller icke-funktionell NET:

Funktionella bukspottkörteltumörer producerar extra mängder av hormoner, såsom gastrininsulin och glukagon, eller andra ämnen som kallas peptider, såsom vasoaktiv intestinal peptid (VIP), som orsakar ett associerat syndrom – eller samling av identifierbara symtom i kroppen. De flesta funktionella tumörer är till en början benigna.

Icke-funktionella bukspottkörteltumörer står för cirka 30-40 % av alla bukspottkörteltumörer. De flesta icke-funktionella bukspottkörteltumörer är maligna vid diagnos. De utsöndrar också vissa hormoner men dessa orsakar inte något kännbart symtom. Det är inte förrän tumören på grund av sin storlek börjar ge kännbara symtom. Det vanligaste symtomen är då olika typer av buksmärta.

Det finns flera olika typer av NET i bukspottkörteln. Var och en har fått sitt namn efter den typ av hormon eller ämne de producerar, som tabellen nedan visar.

Typer av NET i bukspottkörteln Huvudhormon eller involverad substans Associerat syndrom Huvudsymtom
Gastrinom Gastrin Zollinger-Ellisons syndrom (ZES) Sår
Diarré
Insulinom Insulin Hypoglykemisyndrom Mycket lågt blodsocker
Viktökning
Insulinresistens
VIPom Vasoaktiv intestinal peptid (VIP) Verner-Morrisons syndrom Vattnig diarré (pankreatisk kolera), som kan orsaka kaliumbrist i blodet eller nedsatt syrasekretion i magsäcken
Glukagonom Glukagon Diffust Utslag
Glukosintolerans (diabetes)
Viktminskning
Somatostatinom  Somatostatin Diffust Högt blodsocker (glukos)
Diarré (bulkig, fettrik)
Minskad syrasekretion i magsäcken
Viktminskning

NET i lungorna

NET i lungorna står för cirka en fjärdedel av alla NET. I den här gruppen finns två huvudtyper:

 • Typiska karcinoider
 • Atypiska karcinoider – tumörer som växer snabbare

De vanligaste symtomen på NET i lungorna är mycket vanliga vid andra tillstånd, vilket kan göra det svårt att diagnostisera NET i lungorna.

Dessa symtom inkluderar:

 • Hosta
 • Bröstsmärta
 • Andnöd
 • Blodiga upphostningar
 • Feber
 • Väsande andning

Andra typer av NET

Andra, mer sällsynta NET kan utvecklas i :

 • Sköldkörteln – medullära sköldkörteltumörer
 • Hud – Merkelcellscancer
 • Binjurar – feokromocytom
 • Tymus (brässen)
 • Andra organ som bröst, prostata och njurar

I cirka 10 % av fallen är det omöjligt att fastställa var NET har börjat. I detta fall kallas det NET med okänd primärtumör.

Dela:

Betygsätt detta innehåll

No votes yet.
Please wait...

Hittar mer information om NET

Diagnosis & Testing

Diagnostisera NET

Information om hur NET diagnostiseras och följs upp, vilka prover och undersökningar som görs

Diagnostisera NET
Treating NETs

Behandling av NET

Information om de olika behandlingsalternativen vid NET: operation, strålbehandling samt medicinsk behandling.

Behandling av NET
FAQs by experts

Vanliga frågor om NET

Har du en fråga om NET? Se om den har besvarats av en av våra NET- experter

Vanliga frågor

Vi använder oss av cookies för att säkerställa att du får det bästa utbytet av vår hemsida. Klicka här för mer information.
Ipsen
Denna hemsida har utvecklats av Ipsen i samarbete med patienter som lever med NET och sjukvårdspersonal som dagligen träffar patienter med NET. Ipsen vill rikta sitt varma tack till alla som bidragit med djup kunskap,  värdefulla insikter och personliga berättelser. Besök www.ipsennordic.com för mer information om oss. Hemsidans design och utveckling är producerad av Kanga Health Ltd.