Denna hemsida är för personer som är intresserade av NET i Norden
Denna hemsida är för personer som är intresserade av NET i Norden

Vad menas med prognos?

Prof. Tiensuu Janson förklarar prognosen vid NET

01:01

En prognos är läkarens bedömning om sjukdomens sannolika fortsatta förlopp och hur väl man kan tillfriskna från en sjukdom.

Prognosen och överlevnaden hos personer med neuroendokrina tumörer (NET) beror på flera faktorer:

  • Lokalisering – i vilket område har tumören sitt ursprung?
  • Metastas – har tumören har spridit sig till andra organ?
  • Storlek – hur stor är tumören?
  • Symtom – hur tumören påverkar dig fysiskt och emotionellt

Prof. Kjell Öberg förklarar prognosen vid NET

02:43
  • Funktionell eller icke-funktionell – om tumören producerar ett överskott av hormoner
  • Stadium – hur långt framskriden cancern är
  • Grad – hur snabbt eller långsamt den växer
  • Komplikationer – vilka andra medicinska tillstånd tumören kan ha orsakat

Andra faktorer som påverkar vad som händer på lång sikt är din allmänna hälsa och om du har några andra sjukdomar.

Vad innebär det att man delar in NET i stadier och grader?

Prof. Tiensuu Janson förklarar värdet av vävnadsprovet som tas för att gradera NET (Ki67)

02:35

Läkare delar ofta in tumörer i stadium och grad för att fastställa vilken typ av behandling som är bäst i varje fall.

Stadieindelning  – ger ett mått på hur stor tumören är och hur långt den har spridit sig från ursprungsområdet (primärområdet) i kroppen. Stadierna är indelade från 1 till 4 och ju högre siffra desto större storlek och spridning.

Gradering  – ger en indikation om hur snabbt eller aggressivt tumören växer. Graderingen baseras på ett vävnadsprov från tumören eller dess fjärrmetastas. Med hjälp av ett mikroskop och ett färgmedel kan patologen räkna hur många celler som är i delning, vilket ger en noggrann bild över tumörens tillväxttakt.

Hur används informationen från stadieindelning och gradering?

Prof. Anders Sundin förklarar hur man graderar tumören utifrån Ki67 index

02:47

NET klassificeras vanligtvis efter deras lokalisering i kroppen.

Stadieindelningen och graderingen av tumören ger information om prognosen för varje enskild patient. En tumör med högt stadium eller hög gradering som enskild faktor behöver inte betyda  att prognosen är dålig.

Exempelvis kan en person med NET i stadium IV, grad 1 leva många år med behandling eftersom hans eller hennes tumör växer långsamt trots att den är stor eller har spridit sig i kroppen.

Dela:

Betygsätt detta innehåll

No votes yet.
Please wait...

Hittar mer information om NET

Diagnosis & Testing

Diagnostisera NET

Information om hur NET diagnostiseras och följs upp, vilka prover och undersökningar som görs

Diagnostisera NET
Treating NETs

Behandling av NET

Information om de olika behandlingsalternativen vid NET: operation, strålbehandling samt medicinsk behandling.

Behandling av NET
FAQs by experts

Vanliga frågor om NET

Har du en fråga om NET? Se om den har besvarats av en av våra NET- experter

Vanliga frågor

Vi använder oss av cookies för att säkerställa att du får det bästa utbytet av vår hemsida. Klicka här för mer information.
Ipsen
Denna hemsida har utvecklats av Ipsen i samarbete med patienter som lever med NET och sjukvårdspersonal som dagligen träffar patienter med NET. Ipsen vill rikta sitt varma tack till alla som bidragit med djup kunskap,  värdefulla insikter och personliga berättelser. Besök www.ipsennordic.com för mer information om oss. Hemsidans design och utveckling är producerad av Kanga Health Ltd.